PRIVACYVERKLARING

Curea Groningen neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.


Curea Groningen, gevestigd aan Het Bleekveld 16, 9828 RB te Oostwold, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het Bleekveld 16
9828 RB Oostwold
Telefoon: 06-50743416
E-Mail: info@cureagroningen.nl
Website: https://www.cureagroningen.nl

Dianne van der Wildt – Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Curea Groningen zij is te bereiken via info@cureagroningen.nl.


Persoonsgegevens die Curea Groningen verwerkt
Curea Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Curea Groningen heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Curea Groningen verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op haar website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Curea Groningen verwerkt
Curea Groningen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Curea Groningen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Curea Groningen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Curea Groningen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contant op via info@cureagroningen.nl, dan verwijdert Curea Groningen deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag Curea Groningen persoonsgegevens verwerkt
Curea Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Curea Groningen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Curea Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Curea Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Curea Groningen) tussen zit.


Hoe lang Curea Groningen persoonsgegevens bewaart
Curea Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoudsysteem en CRM systeem bewaard Curea Groningen tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Curea Groningen verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Curea Groningen geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden
Curea Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Curea Groningen, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Curea Groningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die Curea Groningen gebruikt
Curea Groningen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Curea Groningen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Curea Groningen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Curea Groningen u al geïnformeerd over deze cookies en heeft Curea Groningen u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website
(https://www.cureagroningen.nl) worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Curea Groningen wil graag weten hoe haar bezoekers de website gebruiken, hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat zij haar website kan optimaliseren. Curea Groningen wil niet dat u ongewenst wordt gevolgd; Curea Groningen wil u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor gebruikt zij deze statistieken. De gegevens worden zo goed mogelijk geanonimiseerd waaronder uw IP-adres. Zo kan Curea Groningen u niet persoonlijk herleiden.

De website van Curea Groningen maakt gebruik van Google AdWords voor het bijhouden van conversie. Deze cookies worden alleen in uw browser geplaatst wanneer u op een advertentie klikt die wordt weergegeven in Google. De cookie geeft weer dat u op de advertentie heeft geklikt en naar de website van Curea Groningen bent gegaan. Deze cookies verlopen na 30 dagen en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Op 26 maart 2018 heeft Curea Groningen een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De Google Analytics-cookies wordt gebruikt in combinatie met een andere dienst van Google: Google AdWords. Verder staat het ‘delen van gegevens’ met Google uit.

Hieronder een overzicht van de gebruikte cookies en de partijen die behoren bij Google Analytics en Google AdWords. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, wordt hierbij verwezen naar de desbetreffende privacyverklaring.

Google Tag Manager / Google Analytics – privacyverklaring Google
Google AdWords – privacyverklaring Google

U kunt zich afmelden voor de Google AdWords-cookie door de Google-advertentie-opt-outpagina of/en u kunt afmelden voor de Google Analytics door de Google Analytics-uitschakelingpagina.

Facebook advertentiecookies
Met uw toestemming gebruikt Curea Groningen, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven.

Zie voor een toelichting: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Curea Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij Curea Groningen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Curea Groningen van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cureagroningen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Curea Groningen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Curea Groningen  reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Curea Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe Curea Groningen persoonsgegevens beveiligt
Curea Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Curea Groningen via info@cureagroningen.nl.


Opgesteld juni 2018
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.